ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

Laserspray Limited

Laserspray Limited ดำเนินธุรกิจในด้านการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่าย
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติในงานด้านเทคโนโลยีการพ่นพอกด้วยความร้อนและการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์ที่มีคุณภาพสูง
(Thermal Spray & Laser Cladding Equipment and Solutions)
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงการ
อุสาหกรรมทั่วโลก

เพื่อรองรับการขยายตัวและพัฒนางานด้านและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ ให้ข้อมูล คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางโครงการ คิดค้น และพัฒนาระบบการพ่นพอกด้วยความร้อนและการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์
(Thermal Spray & Laser Cladding Project Planning and Development)
ที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชียวชาญและมากด้วยประสบการณ์จากทางโรงงานผู้ผลิตและออกแบบระบบการพ่นพอกและการเคลือบผิวโดยตรง
สำหรับกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของทั้งทางภาครัฐและเอกชน