Introduction to Thermal Spray Technology

by Andreas Wank
GTV Verschleiss-Schutz GmbH, Luckenbach, Germany.
เรียบเรียงและแปลโดย Laserspray Limited

Introduction

ความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการเคลือบผิวและการพ่นเคลือบด้วยความร้อนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเคลือบผิวสามารถทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตโดยการเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความแข็งแกรงของวัสดุพื้นฐานโดยการใช้วัสดุที่เหมาะสมเคลือบปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวเดิมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้านทางการกัดกร่อน (corrosion resistance),ความต้านทานการสึกหรอ (wear resistance),การสร้างฉนวนหรือเพิ่มการนำไฟฟ้า (electrical isolation or conductivity),การป้องกันความร้อน(thermal isolation),ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic function),การตกแต่งพื้นผิว (decorative effect) และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเคลือบผิวของชิ้นส่วนอยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาวะความเค้นสูง วัสดุผสมดังกล่าวสามารถทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มเนื้อวัสดุครอบคลุมทั้งงานโครงสร้างและพื้นผิว นอกจากนี้การซ่อมแซมพื้นผิวที่ชำรุดหรือสึกหรอของสิ้นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับการนำกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (thermal spray) มาใช้

ข้อดีของกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน

  • สามารถเคลือบวัสดุในเฟสของของเหลวหรืออยู่ในช่วงที่มีความเหนียวที่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของการสลายตัวของวัสดุนั้นๆ
  • ความเค้นที่เกิดจากอุณหภูมิสะสมบนพื้นผิวอยู่ในระดับต่ำ (สามารถเคลือบพื้นผิวที่เป็นโพลีเมอร์หรือไม้ได้)
  • การเคลือบสามารถเคลือบได้ทั้งในพื้นที่มีขนาดใหญ่หรือพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้
  • การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น หม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า, สะพาน, อู่ต่อเรือ หรือโครงสร้างที่ได้ทพการติดตั้งไว้แล้ว

Basic of Thermal Spray Technology>>> Click เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม